Autoškola Start
Kontakt Start

Adresa:

Vukovarska cesta 52,
31000, Osijek

E-mail:

autoskolastart@gmail.com

Telefon:

031209666
0917969589

Radno vrijeme tajništva:

8 – 15 h
(ponedjeljak – petak)

Žiro račun tvrtke:

HR87 2340009 1110301500 (PBZ)
Master d.o.o.
Vukovarska cesta 52,
31000, Osijek